en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Chỉ số phát triển thu ngân sách địa phương.
CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Năm trước = 100)

                                               DVT: %

   2009 2010 2011
 TỔNG SỐ
 47.56  125.57  105.24
 A. Thu ngân sách
trên địa bàn
 47.56  127.81 101.50
 - Thuế môn bài    110.40 107.89
 - Thuế giá trị gia tăng   152.87 120.55
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp   157.27  95.94
 - Thuế thu nhập cá nhân   291.96 317.48
 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp   10.34  
 - Thuế nhà đất   120.16 102.31
 -Phí và lệ phí   125.74 80.31
 - Thu tiền sử dụng đất    100.85 37.63
 - Lệ phí trước bạ   150.60 121.93
 - Các khoản thu khác    149.33 128.52
 B. Các khoản thu 
quản lý qua ngân sách
  71.40 269.49
 C. Thu trợ cấp NS 
cấp trên và thu viện trợ
   85.71 109.09

Các tin khác:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: