en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất, Nông - Lâm Nghiệp - Thủy Sản.
CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
NÔNG - LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN
(Theo giá so sánh 1994, năm trước = 100)
ĐVT: %
  2009 2010 2011
TỔNG SỐ 114.80 114.09 106.09
A. Phân theo TP kinh tế      
   - Nhà nước - - -
    - Ngoài nhà nước 114.80 114.09 106.09
   - Có vốn đầu tư nước ngoài - - -
B. Phân theo ngành kinh tế      
I. NÔNG NGHIỆP 96.83 89.02 103.31
1. Trồng trọt 105.96 90.32 104.48
Chia ra: - Lúa - - -
     - Cây lương thực khác 118.15 48.19 168.75
     - Cây công nghiệp 83.54 88.54 101.01
     - Cây ăn quả 109.52 94.57 110.33
     - Rau, đậu các loại 101.89 101.85 114.55
     - Các loại cây khác & SP phụ trồng trọt - - -
2 Chăn nuôi 85.92 87.10 101.52
    - Gia súc 112.75 82.99 99.60
   - Gia cầm  90.91 120.83 134.48
   - Chăn nuôi khác 25.81 97.40 81.88
3 Dịch vụ nông nghiệp - - -
II. LÂM NGHIỆP 117.49 85.64 108.16
   - Trồng và nuôi rừng 117.55 86.22 166.70
   - Khai thác gỗ và lâm sản 117.53 85.53 102.10
   - Lâm nghiệp khác 117.48 85.63 106.14
III. THỦY SẢN 117.48 121.43 106.18
   - Nuôi trồng thủy sản 104.94 61.91 228.50
   - Khai thác thủy sản 118.59 126.09 101.48

Các tin khác:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: