en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017


1. Về Kinh tế

       Tình hình phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm ổn định và giữ được mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ở Khu vực I và Khu vực II tăng 33,99% so cùng kỳ và đạt 52,62% so kế hoạch. Trong đó, Khu vực I (nông – lâm – thuỷ sản) tăng 9,36% so cùng kỳ, đạt 45,38% kế hoạch; Khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 41,3% so cùng kỳ, đạt 54,42% kế hoạch.

Thương mại - du lịch và dịch vụ, ước tổng mức doanh thu trong 6 tháng đạt  16.609 tỷ đồng, đạt 49,34% kế hoạch, tăng 16,23% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 6.926 tỷ đồng, tăng 67,13% so cùng kỳ. Thu hút được 987.940 khách du lịch, đạt 54,28% so kế hoạch, tăng 44,11% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 198.872 lượt người, đạt 66,3% so kế hoạch, tăng 77,71% so với cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định; ước giá trị sản xuất đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 12,25% so cùng kỳ, đạt 61,17% kế hoạch; một số ngành giảm như: Mực khô giảm 14,67%, bánh mì giảm 7,98%...

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản, ước giá trị sản xuất thủy sản được 1.770 tỷ đồng, đạt 43,71% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản được 99.525 tấn, đạt 49,76% so kế hoạch, tăng 27,47% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 99.097 tấn, đạt 49,75% so kế hoạch, tăng 27,53% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 428 tấn, đạt 53,5% so với kế hoạch, tăng 14,75% so với cùng kỳ.

- Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, cơ cấu cây trồng, vật nuôi dần chuyển dịch sang phục vụ phát triển du lịch, diện tích cây tiêu hiện có khoảng 520 ha. Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 1.245 tấn, vượt 3,75% kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ. Chăn nuôi được duy trì và phát triển ổn định. Trái cây các loại đạt 1.880 tấn, tăng 12,24% so với cùng kỳ.

- Giao thông vận tải, ước khối lượng vận chuyển hàng hoá được 4,8 triệu tấn, đạt 74,55% kế hoạch, tăng 28,43% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách được 4,8 triệu lượt, đạt 50% kế hoạch, tăng 32,56% so cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 1,74 triệu lượt, tăng 44,98% so cùng kỳ; đường biển đạt 3,06 triệu lượt, tăng 26,39% so cùng kỳ; đường hàng không đạt 1,14 triệu lượt, tăng 23,12% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách: Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, tổng thu ngân sách trong 6 tháng 1.760,54tỷ đồng, đạt 42,73% dự toán. Trong đó, do Cục thế thu 561 tỷ đồng; số thu phân cấp huyện quản lý 1.224,82 tỷ đồng, đạt 68,62% dự toán huyện quản lý, giảm 31,38% so cùng kỳ (thu tiền sử dụng đất, thuê đất 811,26 tỷ đồng, trong đó ghi thu ghi chi 101,461 tỷ đồng). Chi ngân sách ước thực 6 tháng 740,478 tỷ đồng, đạt 67,64% so với dự toán, giảm 4,58% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên 213,79 tỷ đồng, chi trợ cấp ngân sách xã 33,28 tỷ đồng.

- Công tác quản lý và bảo vệ rừng tiếp tục được  tập trung, tổ chức tuần tra kiểm soát 512 cuộc, có 1.560 lượt người tham dự; phá hủy nhiều bẫy động vật và di dời nhiều cây trồng trái phép ra khỏi rừng; ban hành 20 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Tăng cường kiểm soát ở các khu vực trọng điểm thường xảy ra cháy rừng hàng năm. Trong 6 tháng đã tổ chức dập tắt 06 vụ cháy, tổng diện tích 3,8ha (chủ yếu là đồng cỏ xen lẫn tràm bông vàng, tràm nước tái sinh), có trên 2101 lượt người tham gia chữa cháy.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên được chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai cũng như về tài nguyên, khoáng sản. Trong 6 tháng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 196 thửa; giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 105 trường hợp; cấp giấy do chuyển mục đích sử dụng đất được 260 trường hợp. Ban hành 86 quyết định cưỡng chế, trong đó vận động chấp hành giao đất 39 trường hợp, thực hiện cưỡng chế 46 trường hợp, chưa thực hiện 01 trường hợp.

- Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư, tiếp tục thẩm định nội nghiệp, ngoại nghiệp các tuyến đường và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện. Xét duyệt nguồn gốc đất, chuyển đổi nghề cho 09 dự án; xét tái định cư cho 04 dự án. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 354 hộ với 369 nền và đăng ký mua nhà tái định cư cho 04 hộ với 04 nhà; giao 06 nền tái định cư Khu 73ha cho 05 hộ và 20 nền khu tái định Gành Dầu cho 20 hộ. Từ đầu năm đến nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 770 hộ với số tiền trên 680 tỷ đồng. Phê duyệt bổ sung được 12 phương án với tổng kinh phí bồi thường là 504 tỷ đồng.

- Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện hoàn thành và giá trị cấp phát 515,179 tỷ đồng, đạt 62,68% so kế hoạch. Trong đó, vốn Tỉnh khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát 110,509 tỷ đồng, đạt 83,91% so kế hoạch. Vốn Huyện khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát 404,669 tỷ đồng, đạt 58,63% kế hoạch.

- Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thực hiện rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới; đến nay xã Cửa Cạn đạt 15/19 tiêu chí; xã Cửa Dương đạt 13/19 tiêu chí; xã Dương Tơ đạt 14/19 tiêu chí các xã còn lại đạt từ 10 đến 12 tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt để phát triển ngành nghề ở nông thôn. Tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn; đến nay đã vận động xây dựng được 21 tuyến đường, với tổng chiều dài 5,09km/21,29km, tổng số tiền 7,41 tỷ (vốn đối ứng 3,46 tỷ đồng, ngân sách xã 1,44 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động và tài trợ), đạt 23,9% so kế hoạch.

2. Về văn hóa – xã hội

Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết và vận động các nhà hảo tâm tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các lực lượng vũ trang... Các đoàn đã tặng 3.633 suất quà với tổng số tiền 2.567.455.000 đồng. Ban hành quyết định trợ cấp xã hội cho 178 người, mai tang phí cho 19 đối tượng; cấp 2.388 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, người nghèo và 83.676 thẻ BHYT xã đảo cho người dân; chi trợ cấp cho 1.177 đối tượng bảo trợ xã hội 6 tháng với số tiền 2,48 tỷ đồng; chi trợ cấp ưu đãi đối tượng chính sách với số tiền 4,86 tỷ đồng. Bàn giao 11 căn nhà ở cho hộ nghèo.Tổ chức xét xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý – mại dâm năm 2016, có 01 xã chuyển hoá lành mạnh không có tệ nạn má tuý – mại dâm, 01 xã có chuyển hoá mạnh, 06 xã có chuyển hoá và 02 thị trấn chưa chuyển hoá.

- Công tác Giáo dục được duy trì tốt, các đơn vị tiếp tục thực hiện giảng dạy theo đúng kế hoạch thời gian cũng như chương trình quy định. Năm học 2016-2017, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,68%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,62%. Mẫu giáo huy động 3.310 cháu ra lớp, đạt 49,51%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh cấp tiểu học đạt 99,85%; cấp THCS huy động 185 lớp với 6.479 học sinh (tăng 04 lớp với 272 học sinh so với cùng kỳ). Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục chiêu sinh các lớp chứng chỉ A, B tin học, ngoại ngữ; tiếp tục đẩy mạnh việc chiêu sinh các lớp sơ cấp như: du lịch, điện dân dụng,…theo chương trình mục tiêu Quốc Gia năm 2017; tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông cho 960 học sinh, kết quả có 953 học sinh đạt từ trung bình trở lên, đạt 99,3% (tăng 1,7% so cùng kỳ); học sinh xếp loại khá, giỏi đạt 85,7% (tăng 7,4% so cùng kỳ).

- Về y tế, công tác khám và điều trị cho nhân dân được quan tâm tổ chức thực hiện khá tốt; trong 6 tháng đã tổ chức khám, điều trị cho 112.729 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 2.758 lượt; điều trị nội trú 5.293 lượt; Bệnh sốt xuất huyết xảy ra 22 trường hợp. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để các dịch bệnh bùng phát. Tiến hành thanh, kiểm tra vệ sinh ATTP 112 cơ sở, xử phạt  15 cơ sở với số tiền trên 61 triệu đồng.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, diễn ra khá sôi nổi nhằm chào mừng các ngày lễ, tết như tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2017; kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 42 năm ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước… với các hoạt động như: Kéo co, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,… phục vụ cho trên 40.000 lượt người tham dự. Khu di tích Lịch sử Trại giam cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ 5.096 đoàn khách, có 103.467 lượt khách đến tham quan, trong đó có 13.560 lượt khách người nước ngoài. Nhà truyền thống phục vụ 332 lượt khách đến tham quan, trong đó có 18 khách nước ngoài. Tổ chức kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, xử phạt 05 cơ sở với số tiền 37 triệu đồng.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được thực hiện khá tốtTiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quét ­dọn mặt đường. Tổng khối lượng rác thu gom trong 6 tháng là 27.610 tấn (tăng 4.650 tấn so cùng kỳ); thu phí với tổng số tiền trên 04 tỷ đồng.

Trương Sĩ

Các tin khác:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: