en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc
5837
Văn bản chỉ đạo điều hành – Cấp huyện
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc
UBND huyện
26/12/2018
26/12/2018
Huỳnh Quang Hưng

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc

xem chi tiết


Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: