en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Phú Quốc.
291
Văn bản chỉ đạo điều hành – Cấp huyện
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Phú Quốc.
UBND huyện
22/05/2019
22/05/2019
Huỳnh Quang Hưng
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Phú Quốc.


Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: