en-USvi-VN
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Phú Quốc năm 2018.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 

I.VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Về tăng trưởng kinh tế:  Tổng giá trị sản xuất ước đạt 24.272 tỷ đồng, tăng 10,83% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ở các khu vực I (nông – lâm nghiệp – thuỷ sản) giảm 4,69% so cùng kỳ, đạt 90,86% so với kế hoạch (trong đó, nông nghiệp tăng 22,48%, đạt 117,62% so với kế hoạch; thuỷ sản giảm 6,2%, đạt 89,33% so với kế hoạch; lâm nghiệp giảm 4,44%, đạt 95,56% so với kế hoạch). Khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 14,49% và vượt 13,72% kế hoạch (trong đó, công nghiệp tăng 35,8%, vượt 20,18% so với kế hoạch; xây dựng tăng 7,2% so với cùng kỳ, vượt 11,13% so với kế hoạch). 

2. Thương mại - du lịch và dịch vụ:  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 38.953 tỷ đồng, vượt 0,87% kế hoạch, tăng 14,4% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.108 tỷ đồng, vượt 27,87% kế hoạch, tăng 40,64% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 15.575 tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch, tăng 34,04% so cùng kỳ. Tổng lượt khách ước đạt 2,55 triệu lượt người, vượt 16% kế hoạch, tăng 30,1% so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế là 637.500 lượt người, vượt 15,9% kế hoạch, tăng 76,37% so năm 2017. Toàn huyện hiện có trên 600 cơ sở lưu trú với hơn 17.000 phòng. 

3. Về sản xuất công nghiệp:  Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.134 tỷ đồng, vượt 20,18% kế hoạch, tăng 35,8% so với năm 2017. Một số ngành tăng mạnh như: Mực ướp đông tăng 23% so với cùng kỳ, SX bê tông và cấu kiện bê tông tăng 77,6%, điện thương phẩm tăng 26,44%... 

4. Về khai thác, nuôi trồng thủy sản: Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 3.676 tỷ đồng, giảm 6,2% so với năm 2017, đạt 89,33% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước được 205.204 tấn, vượt 2,6% so kế hoạch, tăng 2,73% so với năm 2017. Trong đó, sản lượng khai thác 204.168 tấn, vượt 2,55% so kế hoạch, tăng 2,69% so với năm 2017; sản lượng nuôi trồng được 1.036 tấn, vượt 15,11% so với kế hoạch, tăng 10,45% so với năm 2017. 

5. Về sản xuất nông nghiệp:   Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 267 tỷ đồng, tăng 22,48% so với năm 2017, vượt 17,62% so kế hoạch. Diện tích cây tiêu hiện có khoảng 390 ha, đạt 74,71% kế hoạch, giảm 130ha so với năm 2017; Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 745 tấn, chỉ đạt 62,08% kế hoạch, giảm 40,16% so với cùng kỳ; trái cây các loại đạt 4.190 tấn, tăng 7,93% so với cùng kỳ; diện tích rau màu còn 99 ha, tăng 2% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển nhưng vẫn chưa đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường; hiện toàn huyện có khoảng 2.509 con bò, 5.512 con heo, 170.000 gia cầm. 

6. Về quản lý và bảo vệ rừng: Được tập trung chỉ đạo; thành lập nhiều Đoàn kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng, đất rừng; tổ chức tuần tra kiểm soát 778 cuộc, có 2.412 lượt người tham dự; tổ chức di dời, huỷ bỏ nhiều bẫy động vật, vật kiến trúc và cây trồng trái phép ra khỏi rừng; Ban hành 67 quyết định xử phạt (trong đó có 02 Quyết định khởi tố vụ án hình sự) với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. 

7. Về Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  Tập trung xử lý vướng mắc công tác bồi thường, giải toả và tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện; đã thực hiện một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Xét hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 14 dự án với 575 hộ. Xét duyệt nguồn gốc đất cho 15 dự án với 641 hộ; Xét tái định cư 193 hộ. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 77 hộ với 78 nền; Giao nền tái định cư cho 36 hộ với 38 nền và đăng ký mua nhà tái định cư được 14 hộ với 14 nhà. Chi trả bồi thường, hỗ trợ các phương án trong năm 2018 được 245 hộ với số tiền 125 tỷ đồng. Luỹ kế từ trước đến nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 10.897 hộ với số tiền 6.121 tỷ đồng. 

8. Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản:  Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội ước đạt 29.629 tỷ đồng, tăng 5,19% so với năm 2017, vượt 13,95% so kế hoạch. Trong đó, vốn nhà nước đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2017; vốn của các dự án ngoài nhà nước đạt 28.429 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 908,54 tỷ đồng, đạt 99,62% so với kế hoạch, tăng 14,87% so cùng kỳ. Trong đó, vốn tỉnh khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát thực hiện 263,6 tỷ đồng, đạt 99,25% so kế hoạch; vốn huyện khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát thực hiện 644,93 tỷ đồng, đạt 99,78% so kế hoạch, tăng 21,73% so cùng kỳ. 

9. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nuôi cá thương phẩm cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1976) lồng bè tại huyện Phú Quốc”, kết quả đạt lại A; Tổ chức nhiều lớp tập huấn, tọa đàm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện. Tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn; đến nay đã vận động xây dựng được 40 tuyến đường, với tổng chiều dài 14,27km/11,97km, tổng số tiền 23,43 tỷ ((vốn đối ứng 6,9 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động và tài trợ), vượt 19,26% so với Nghị quyết năm 2018. 

 10. Về Giao thông vận tải:  Khối lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 12,91 triệu tấn, tăng 20,14% so với cùng kỳ, đạt 97,67% kế hoạch. Vận chuyển hành khách khoảng 15,35 triệu lượt người, vượt 19,51% kế hoạch, tăng 36,58% so với cùng kỳ. Trong đó, đường bộ 6,92 triệu lượt người, tăng 61% so với cùng kỳ; đường biển 8,42 triệu lượt người, tăng 21,12% so với cùng kỳ; đường hàng không 3,2 triệu lượt người, tăng 13,11% so với cùng kỳ. 

11. Về Tài chính: Thu ngân sách ước thực hiện 4.338 tỷ đồng, đạt 112,38% so với dự toán (số thu phân cấp huyện quản lý 2.938 tỷ đồng, đạt 149,92% dự toán huyện quản lý, tăng 26,33% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện là 1.741 tỷ đồng, đạt 153,32% so dự toán, tăng 21,57% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.215 tỷ đồng, đạt 229,45% so dự toán đầu năm, đạt 99,78% so dự toán điều chỉnh; chi thường xuyên là 376 tỷ đồng, đạt 89,96% so dự toán đầu năm, đạt 80,41% so dự toán điều chỉnh. 

12. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng: Được tập trung, Thành lập Tổ Kiểm tra 3399 của huyện để kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn, bước đầu đã tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm bao chiếm, xây dựng trái phép ở Bãi Trường, An Thới và lấn biển ở Hàm Ninh. Bên cạnh đó, cũng đã chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Đoàn truy quét theo Quyết định 1061 của UBND tỉnh để xử lý các trường hợp vi phạm ở các khu phân lô, xây dựng trái phép trong các dự án. Trong năm, ban hành 16 Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 185 triệu đồng. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 352 thửa; cấp giấy do chuyển mục đích sử dụng đất được 788 thửa; giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 17 trường hợp. Ban hành 1.308 thông báo thu hồi đất và 10 Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân. Ban hành 06 quyết định cưỡng chế thu hồi đất. 

13. Về Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh”. Các địa phương, các ngành đã tổ chức phối hợp với các tổ chức đơn vị kinh doanh tham gia các hoạt động phong trào thu gom, dọn dẹp vệ sinh đường phố, khu dân cư, tạo môi trường sạch đẹp, nhất là trong dịp lễ, tết và ngày môi trường thế giới. Trong năm, tổng khối lượng rác thu gom là 46.711 tấn, tăng 648 tấn so cùng kỳ, tổng thu phí và lệ phí 18 tỷ đồng (tăng hơn 09 tỷ đồng so với năm 2017).  

14. Tình hình thiên tai: Do tình hình thời tiết kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kèm theo mưa lớn và dông lốc đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường, ngập lụt thiệt hại ước tính 1,1 tỷ đồng, tổng số hộ bị ngập lụt 370 hộ và làm tốc mái và sập 04 căn nhà, thiệt hại ước tính khoảng 220 triệu đồng. 

 II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI 

1. Về Công tác chính sách xã hội:  Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức họp mặt các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện nhân dịp các ngày lễ, tết được 2.701 suất quà với số tiền trên 1 tỷ đồng. Ban hành quyết định trợ cấp xã hội cho 151 người; bàn giao 09 căn nhà (đạt 180%) và sửa chữa 05 căn nhà tình nghĩa. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018 là 222 hộ, chiếm 0,69%, giảm 77 hộ; hộ cận nghèo 115 hộ, chiếm 0,36%, giảm 33 hộ so với năm 2017. Chi trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, mai táng phí, ưu đãi giáo dục, mua BHYT… với số tiền trên 18 tỷ đồng. Tiếp nhận và giải quyết hơn 1.800 hồ sơ đăng ký thất nghiệp; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2.651 người lao động (đạt 2.651/2.600). 

2. Về công tác giáo dục:  Công tác giáo dục được quan tâm thường xuyên. Cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, tiến hành rà soát thống kê số lượng phòng học xuống cấp và đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới. Đến nay toàn huyện có 08 trường mầm non, 02 trường phổ thông có lớp mầm non (ngoài ra còn có 05 trường và 25 điểm mẫu giáo và mầm non tư thục). Năm học 2017-2018, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,7%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,24%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đạt 95%. Mẫu giáo huy động 4.008 cháu ra lớp (tăng 12 lớp so với cùng kỳ); Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh cấp tiểu học đạt 99,84%; cấp THCS huy động 191 lớp với 6.974 học sinh (tăng 06 lớp với 495 học sinh so với cùng kỳ). Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phổ thông. Tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông cho 770 học sinh, kết quả có 769/770 chiếm 99,87%, khá giỏi chiếm 86,48%. 

3. Về công tác y tế: Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân được tăng cường. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia phòng ngừa dịch bệnh; tổ chức khám và điều trị cho 258.380 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 6.712 lượt; điều trị nội trú 11.995 lượt; bệnh sốt xuất huyết xảy ra 1.186 trường hợp, tăng 794 trường hợp. Thẩm định điều kiện vệ sinh ATTP 71 cơ sở. Kiểm tra vệ sinh ATTP 132 cơ sở, xử phạt 02 cơ sở với số tiền 12 triệu đồng. 

4. Về Văn hoá - thông tin - thể thao: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước. Phối hợp tổ chức thành công vòng chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu tại huyện; Kỷ niệm 45 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Quốc. Ban quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ khoảng 14.309 đoàn khách, có 270.803 lượt khách đến tham quan, trong đó có 55.185 lượt khách người nước ngoài. Nhà truyền thống phục vụ 60 lượt khách, trong có 08 người nước ngoài; tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh tại chỗ và lưu động với nhiều chủ đề phục vụ 6.700 người xem. 

5. Về Công tác dân tộc, tôn giáo: Công tác dân tộc, hoạt động của các tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 7 của BCH TW khóa IX của ban chấp hành TW về công tác dân tộc. Trong năm, tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chương trình dự án, chính sách dân tộc có hiệu quả. Tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi các cơ sở thờ tự, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Chôl – Chnăm – Thmây. Các cơ sở tín ngưỡng tổ chức nhiều cuộc lễ cúng thường niên hàng năm như: Đình thần xã Cửa Cạn, xã cửa Dương, Miếu Quan Thánh Đế xã Dương Tơ, Đình Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực, Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu,…có khoảng hơn 26.000 người dân đến dân hương tưởng niệm.  

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn, tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện chính trị. Hoàn thành công tác tuyển quân, giao quân đủ chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo chất lượng; Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cửa Cạn, xã Bãi Thơm đạt loại khá. Tình hình trên vùng biển tương đối ổn định, tuy nhiên các lực lượng Campuchia bắt 03 vụ, 04 tàu (giảm 04 vụ 10 tàu) của ngư dân Việt Nam. Đáng chú ý, xảy ra 01 vụ tàu của ngư dân ta đang đánh bắt hải sản trên vùng nước lịch sử thì bị lực lượng tuần tra của Campuchia áp sát dung sung bắn bị thương nặng 01 người; 01 vụ va chạm giữa 02 phương tiện, làm chìm 01 phương tiện. Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các đoàn đến thăm và làm việc tại huyện và các ngày lễ, sự kiện trong huyện. Tội phạm trên địa bàn xảy ra 167 vụ; trong đó tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 115 vụ (giảm 34 vụ), tội phạm về kinh tế xảy ra 06 vụ (tăng 01 vụ), tội phạm về ma tuý xảy ra 46 vụ (tăng 03 vụ). Xử lý, ngăn chặn 222 vụ 253 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 18 vụ (giảm 12 vụ so cùng kỳ), làm chết 07 người (giảm 05 người so cùng kỳ ), bị thương 24 người (giảm 05 người). Xảy ra 04 vụ cháy (giảm 02 vụ); 01 vụ chìm tàu đánh bắt hải sản, làm chết 01 người; 03 vụ tai nạn lao động làm chết 03 người; 08 vụ chết 08 người khách du lịch (trong đó có 07 người nước ngoài) do bệnh lý và đuối nước. Tổ chức 25 cuộc họp dân công khai hoá 20 đối tượng vi phạm pháp luật, có 700 người tham dự, tiếp thu 45 ý kiến đóng góp. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 4.249 trường hợp với tổng số tiền trên 07 tỷ đồng; lấn, chiếm lòng lề đường 64 trường hợp với số tiền trên 35 triệu đồng. Thường xuyên duy trì quan hệ với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên của Campuchia, hợp tác giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc phát sinh. 

2. Công tác xây dựng chính quyền - Cải cách hành chính:  Công tác xây dựng chính quyền: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có nhiều chuyển biến. Các phòng, ban chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn. Ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 23 trường hợp công chức, viên chức; Nghỉ hưu 07 viên chức và nghỉ việc 25 viên chức, 01 công chức, 02 cán bộ; Kỷ luật 01 công chức cấp huyện, 01 viên chức, 02 cán bộ cấp xã và 01 công chức cấp xã; Giải thể Ban Quản lý dự án ĐTXD đường cơ động đảo Thổ Châu; Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Kinh tế; Bổ nhiệm và xếp lương chuyên ngành hành chính 21 công chức, viên chức; Thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại 04 cơ quan chuyên môn và 05 xã, thị trấn; Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 15/2007/NĐ-CP đối với 04 trường hợp công chức cấp xã; thành lập Tổ xây dựng quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện,…Tổng hợp danh sách cử 77 trường hợp tham gia dự thi tuyển công chức năm 2018; lập danh sách cử 17 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính. Ban hành Quyết định khen thưởng chuyên đề cho 172 tập thể, 351 cá nhân và khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể, 05 cá nhân, 09 danh hiệu đơn vị tiên tiến và 177 danh hiệu chiến sĩ TĐCS. - Về công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND huyện đã tiếp nhận 7.254 hồ sơ (nhận trong năm 5.676 hồ sơ, năm trước chuyển sang 1.578 hồ sơ), đã giải quyết 5.005 hồ sơ, đạt 69% (tỷ lệ đúng hẹn đạt 65%). - Đẩy mạnh việc ứng dụng sử dụng hộp thư điện tử của huyện để phục vụ việc trao đối thông tin đối với các đơn vị. Đến nay, 90% cán bộ thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc, 85% văn bản được trao đổi qua mạng. 

3. Về Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở, chấn chỉnh việc tiếp công dân thường xuyên. Trong năm, toàn huyện tiếp được 1.936 lượt (trong đó tiếp dân thường xuyên 1.784 lượt người; định kỳ và đột xuất được 152 lượt người). Tiếp nhận và giải quyết 296/407 đơn, đạt 72,73%; tồn động 111 đơn. Triển khai thực hiện xong 07/08 quyết định có hiệu lực pháp luật, còn 01 quyết định đang thực hiện các bước theo trình tự thủ tục quy định.

Trương Sĩ

Các tin khác: