en-USvi-VN
Khu dân cư 67,5ha.
Vị trí   Chủ đầu tư Địa chỉ Người đại diện Tiến độ
KP9, Dương Đông  - Cty TNHH MTV DL TM Kiên Giang
-190 Trần Phú, RG
0918629555-Đông
 -Nguyễn Hùng Linh
- Đã duyệt đồ án, ngày 29/12/2004.
- Đã duyệt ĐTM.
- Đã duyệt TKCS
Đang xác định giá giao đất; đang triển khai hạ tầng.
- Đã chi trả bồi thường
- Đã có QĐ giao đất.

Các tin khác: