en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2019
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
Tình hình phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm ổn định và giữ được mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ở Khu vực I và Khu vực II tăng 33,99% so cùng kỳ và đạt 52,62% so kế hoạch. Trong đó, Khu vực I (nông – lâm – thuỷ sản) tăng 9,36% so cùng kỳ, đạt 45,38% kế hoạch; Khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 41,3% so cùng kỳ, đạt 54,42% kế hoạch.

Báo cáo chỉ đạo điều hành UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016.

Xem chi tiết

Báo cáo chỉ đạo điều hành UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014.

Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: