en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ.
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ.
 Thành phần hồ sơ:    Số bộ: Thời hạn xử lý (ngày)  Lệ phí:
 
-Bản sao chứng thực Quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ;
 -Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 -Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. 
 -Danh sách đội ngũ giáo viên
 -Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn
 -Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 -Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ trường mầm non;
 -Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;
 -Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý
 -Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ;
 1  20  không