en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
 Thành phần hồ sơ:  Số bộ Thời hạn xử lý  Lệ phí 
  -Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định; 
 -Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1 15 0