en-USvi-VN
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
 Thành phần hồ sơ: Số bộ  Thời hạn sử lý   Lệ phí
 

-Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
 -Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;
 -Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 1  20 0