en-USvi-VN
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sáp nhập chia tách trường THCS
Sáp nhập chia tách trường THCS
 Thành phần hồ sơ  Số bộ  Thời hạn xử lý  Lệ phí
 -Đề án thành lập trường; 
 -Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;
 -Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;
 -Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
 -Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).
 1 40 0