en-USvi-VN
Xây dựng
Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
 Thành phần hồ sơ Số bộ  Thời hạn xử lý   Lệ phí
 

-Tông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

-Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Quyết định của Ban quản trị

-Nghị quyết của Đại hội xã viên

 1  7  24.000/1 trường hợp