en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
 Thành phần hồ sơ:  Số bộ:  Thời hạn xử lý (ngày) :  Lệ phí:
 -Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ 
 -Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ
 -Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;
 -Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở)
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1   35  không.