Cổng TTĐT Phú Quốc

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Quyết định quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố

(14:39 | 02/07/2018)

Dự thảo Quyết định quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

 

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào