Cổng TTĐT Phú Quốc

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc

(14:46 | 02/07/2018)

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào