Cổng TTĐT Phú Quốc

DỰ THẢO VĂN BẢN

Đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện.

(14:24 | 10/02/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/HU, ngày 25/12/2019 của Tỉnh uỷ Kiên Giang về việc chi đạo đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị nbi dung đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốÌ Ban Thường vụ Huyện uỷ gửi đến các đồng chí bản dự thảo "báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII" để triển khai lấy ý kiến đóng góp cụ thể như sau:... 
 

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào