Cổng TTĐT Phú Quốc

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Huỳnh Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thi
Ngày gởi: 30/05/2017
Nội dung:

​Khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông Huỳnh Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thi,  đã bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch dân cư Nam Bãi Trường 

TRẢ LỜI:

Công văn ​trả lời3384.pdf