Cổng TTĐT Phú Quốc

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Trần Tấn Phát
Ngày gởi: 08/12/2016
Nội dung:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét khiếu nại, tranh chấp đất đai của ông Trần Tấn Phát, địa chỉ khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

TRẢ LỜI:

CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Nghị định 49 gây khó khăn cho người dân (Người gởi: Trần Thanh - 31/01/2019)
V/v xem xét giải quyết đơn của ông Huỳnh Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thi (Người gởi: Huỳnh Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thi - 30/05/2017)