Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và Văn phòng HĐND-UBND thành phố trực tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.

(08:41 | 02/02/2021)

Danh sách lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và Văn phòng HĐND-UBND thành phố trực tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.

Danh sách lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và Văn phòng HĐND-UBND thành phố trực tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 03_TB-VP.signed.pdf