Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Bản đồ sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(08:30 | 01/04/2021)

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BD_KHSDD_THANHPHO_PHUQUOC_T3_2021.pdf