Cổng TTĐT Phú Quốc

Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND huyện Phú Quốc
Ngày: 06/04/2020
LÃNH ĐẠO HĐND
SÁNG
CHIỀU
Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO

- Xử lý công việc.

- Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND
SÁNG
CHIỀU