Cổng TTĐT Phú Quốc

Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND huyện Phú Quốc
Ngày: 05/08/2020
LÃNH ĐẠO HĐND
SÁNG
CHIỀU
Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
Xử lý công việc.
- Tiếp xúc cử tri tại xã Hàm Ninh.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
- Tiếp xúc cử tri tại xã Cửa Dương.
- Dự họp UBND huyện tháng 7/2020.
LÃNH ĐẠO UBND
SÁNG
CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH

- Tiếp xúc cử tri tại xã Cửa Dương.

- Họp Thường kỳ UBND huyện.

Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
- Nghe tổ giúp việc báo cáo tiến độ dự án hồ nước Dương Đông.
- Họp Thường kỳ UBND huyện.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
- Xử lý công việc.
- Họp Thường kỳ UBND huyện.
Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
- Họp Hội đồng bồi thường.
- Họp Thường kỳ UBND huyện.