Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

(09:58 | 23/09/2019)

Sáng ngày 20/9/2019, UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư kim Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chủ trì hội nghị.

 


Quang cảnh hội nghị.

 

Theo báo cáo được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Nội vụ cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan nên công tác CCHC của huyện luôn được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả.

UBND huyện chủ động xây dựng nhiều kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời đạt được nhiều kết quả tích cực; thường xuyên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức giải quyết trong việc tiếp nhận và trả kết quả của đội ngũ công chức, viên chức cho người dân và các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Thiết lập mối quan hệ gắn kết giữa UBND huyện với doanh nghiệp, nhà đầu tư được cải thiện một bước đáng kể, thông qua các giải pháp nâng cao cải cách TTHC theo qui trình “một cửa liên thông”, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo môi trường thuận lợi trong thực hiện TTHC.

Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đất đai không ngừng được củng cố, duy trì và phát huy những mặt tích cực đạt được. Việc triển khai thực hiện đổi mới phương thức làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giữa xã và huyện đã góp phần vào thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính đã đạt nhiều kết quả đáng kể.

Kết luận Hội nghị Ông Mai Văn Huỳnh đề nghị phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND huyện nghiên cứu thành lập Trung tâm hành chính công huyện; hợp nhất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốcvề Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa huyện), tránh gây phiền hà cho công dân trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai (Thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính); tích hợp thành lập Trung tâm vận hành Thành phố thông minh. Từ nay đến cuối nămhoàn chỉnh mô hình, đầu năm tiến hành triển khai thực hiện. Rà soát tất cả hồ sơ đất đai còn tồn đọng, các hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy, thực hiện chuyểnhồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện liên hệ trả công dân.Các hồ sơ còn lại, kiểm tra các vướng mắc, báo cáo và đề xuất hướng giải quyết. Thời gian thực hiện đến cuối năm nay, không còn hồ sơ tồn động quá hạn. Các xã, thị trấn, Phòng chuyên môn và các đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vận hành ISO đúng theo quy định. Đối với công tác xét duyệt, xác minh nguồn gốc hồ sơ đất đai, kiểm tra việc bỏ Hội đồng xét duyệt, giao công chức địa chính và chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ theo Luật quy định, báo cáo kết quả về Thường trực sau một tháng. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thực hiện sử dụng hộp thư điện tử trong điều hành và trao đổi công việc. Việc thực hiện gửi thư mời họp và các văn bản của UBND huyện chỉ qua hộp thư điện tử và trang hồ sơ công việc, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc không thực hiện dự họp hoặc không tiếp nhận văn bản từ UBND huyện gửi đến trước Chủ tịch UBND huyện. Giao phòng Nội vụ tham mưu thành lập Đoàn Thanh tra công vụ, thanh tra việc thực hiện quy trình ISO trong giải quyết hồ sơ đất đai và kết quả giải quyết hồ sơ đất đai dẫn đến tỉ lệ giải quyết hồ sơ của huyện thấp, ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của huyện.

 

Trương Sĩ