Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Các đơn vị trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(15:05 | 03/05/2019)

ĐƠN VỊ CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
     
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY   0297.3.980.468
Đặng Thị Đầy Trưởng ban  
Lê Hoàng Nam Phó Trưởng ban  
Biện Mỹ Linh Phó Trưởng ban  
     
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY   0297.3.846.165
Dương Văn Toàn Trưởng ban  
Trần Thanh Long Phó Trưởng ban  
     
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY   0297.3.846.563
Đinh Xuân Phương Trưởng ban  
Nguyễn Thanh Sơn Phó Trưởng ban  
Nguyễn Thị Kim Loan Phó Trưởng ban  
     
ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY   0297.3.846.020
Lê Thành Chủ nhiệm  
Võ Hồng Linh Phó Chủ nhiệm  
Hà Việt Hải Phó Chủ nhiệm  
     
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY   0297.3.846.005
Nguyễn Văn Đông An Chánh Văn phòng  
Huỳnh Thị Bích Hiền Phó Chánh Văn phòng  
     
HUYỆN ĐOÀN   0297.3.846.069
Huỳnh Thanh Trông Bí Thư  
Nguyễn Lê Huy Phó Bí thư  
Phan Thị Xuân Hiếu Phó Bí thư  
Lê Việt Anh Phó Bí thư  
     
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN   0297.3.846.055
Phan Xuân Trí Chủ tịch  
Dương Ngọc Thu Phó Chủ tịch  
Trần Văn Hiển Phó Chủ tịch  
     
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN   0297.3.846.069
Nguyễn Phước Nghĩa Chủ tịch  
Nguyễn Tân Hoàng Phó Chủ tịch  
     
HỘI CỰU CHIẾN BINH   0297.3.847.211
Nguyễn Văn Quý Chủ tịch  
Dương Tấn Đấu Phó Chủ tịch  
Trần Văn Thuận Phó Chủ tịch  
     
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN   0297.3.846.046
Trần Thị Cẩm Hồng Chủ tịch  
Phạm Thị Xuân Lan Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Anh Thư Phó Chủ tịch  
     
UBMT TỔ QUỐC HUYỆN   0297.3.846.043
Nguyễn Phú Nam Chủ tịch  
Hồ Đắc Thuận Phó Chủ tịch  
Đỗ Thành Trung Phó Chủ tịch