Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND huyện khóa X.

(10:07 | 01/11/2019)

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND huyện khóa X.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   30_TB-HDND.pdf