Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát một số nội dung kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện khóa X.

(13:53 | 26/02/2020)

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát một số nội dung kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện khóa X.

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát một số nội dung kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện khóa X.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   37_TB-HDND.pdf