Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ Mười tám (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân huyện khóa X.

(14:26 | 20/05/2020)

Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ Mười tám (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân huyện khóa X.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 06-QD-HDND.pdf