Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến đối với Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(08:56 | 01/07/2020)

Thông báo niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến đối với Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thông báo niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến đối với Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   thông báo niêm yết ds cử tri.pdf