Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(14:00 | 03/08/2020)

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quốc  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; ThongbaoketquadaihoihuyendangbolanthuXII.c01.doc