Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc.

(10:58 | 22/10/2020)

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc.

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3658_VP-KT.signed.pdf