Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

V/v lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Quốc

(15:13 | 18/11/2020)

V/v lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Quốc chuẩn bị Hội nghị đối thoại năm 2020

V/v lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Quốc chuẩn bị Hội nghị đối thoại năm 2020

UBND huyện Phú Quốc thông báo đến UBND các xã, thị trấn; các nhà đầu tư, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện biết và thực hiện một số nội dung sau:

Chi tiết:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1093-TB-UBND.pdf