Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền - Thẩm định nghệ thuật.

(08:34 | 05/01/2021)

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền - Thẩm định nghệ thuật.

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền - Thẩm định nghệ thuật.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 745_KH-TBNDTTTDNT.signed.pdf