Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo thời gian địa điểm và nội dung kiểm tra sát hạch của kỳ xét tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 ( nay là UBND thành phố Phú Quốc).

(10:18 | 12/01/2021)

Thông báo thời gian địa điểm và nội dung kiểm tra sát hạch của kỳ xét tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 ( nay là UBND thành phố Phú Quốc).

Thông báo thời gian địa điểm và nội dung kiểm tra sát hạch của kỳ xét tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 ( nay là UBND thành phố Phú Quốc).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 11TCN-18-2006(PHAN 1-QUI DINH CHUNG).pdf; 88_TB-HD.pdf; Tieu-chuan-ky-thuat-HTDD-trong-EVN-SPC-nam-2016.pdf