Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Công văn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân găn chíp điện tử danh cho các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phú quốc.

(09:51 | 20/04/2021)

Công văn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân găn chíp điện tử danh cho các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phú quốc.

Công văn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân găn chíp điện tử danh cho các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phú quốc.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 250_UBND-NCPC_TB doanh nghiep.pdf