Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc tạm ngưng lưu thông qua phà nổi để gia cố, sửa chữa kể từ 07 giờ ngày 13/5/2013 đến 07 giờ ngày 15/5/2013

(08:48 | 27/06/2018)

Tạm ngưng tất cả các loại phương tiện, người lưu thông qua phà nổi kể từ 07 giờ 00 phút ngày 13/5/2013 đến 07 giờ 00 phút ngày 15/5/2013.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   222_TB-UBND.pdf