Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc Thông báo Treo cờ và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2013

(08:50 | 27/06/2018)

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2013; phân công trực treo cờ nước và phân công trực trong ngày lễ, như sau:

-Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; doanh nghiệp nhà nước; cán bộ chiến sĩ trong các lĩnh vực vũ trang và người lao động trong các thành phần kinh tế được nghỉ 01 ngày, vào ngày 02/9/2013 (Thứ hai).

-Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trong toàn huyện treo cờ nước từ 06 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 02/9/2013.