Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Kế hoạch sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc năm 2020.

(14:21 | 17/03/2020)

Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc năm 2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   KHSDD_2020_PQuoc_QD545.pdf