Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Kế hoạch sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(08:13 | 01/04/2021)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 776_QD_UBND_KHSDD_2021_PhuQuoc.signed.pdf