Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Bản đồ sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Quốc.

(16:46 | 20/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 0_BD_DCQH_PHUQUOC_2020.pdf; Chi_Tieu_DC_QHSDD_2020_PQuoc.pdf