Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Bản đồ sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc.

(14:17 | 17/03/2020)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc.

Trương Sĩ


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BD_KHSDD_PHUQUOC_2020.jpg