Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Chính sách về thuế

Xem với cỡ chữAA

CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ

(00:00 | 04/10/2013)

CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ

1/ Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án. Thời gian miễn thuế tối đa 4 năm kể từ khi có nhu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo. 

2/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại đảo Phú Quốc.

3/ Ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tạo thành tài sản cố định:

Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu một lần để tạo tài sản cố định trong thời gian đầu tư dự án, gồm máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu dùng để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất và các tài sản cố định khác phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảo Phú Quốc; cơ chế ưu đãi trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghiệp. Riêng dự án BOT còn được miễn thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để phục vụ xây dựng, vận hành công trình BOT. 

4/ Về chính sách tín dụng:

Các chương trình, dự án trên đảo Phú Quốc thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng nhà nước theo quy định hiện hành được ưu tiên bố trí vốn để thực hiện.

 

CHÍNH SÁCH VỀ KHU PHI THUẾ QUAN

1/ Trên đảo có Khu phi thuế quan gắn với cảng An Thới và sân bay Phú Quốc. Hoạt động của khu phi thuế quan bao gồm các loại hình sản xuất, kinh donh chủ yếu sau:

a) Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu và hàng phục vụ tại chỗ;

b) Thương mại hàng hóa (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, phân phối, cửa hàng và siêu thị bán lẻ, cửa hàng và siêu thị miễn thuế);

c) Thương mại dịch vụ (phân loại, đóng gói, vận chuyển giao nhận hàng hóa quá cảnh, bảo quản, kho tàng, kho ngoại quan, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống);

d) Xúc tiến thương mại (hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các chi nhánh và văn phòng đại diện của các công ty trong nước và nước ngoài và các tổ chức tài chính – ngân hàng) và các hoạt động thương mại khác. 

2/ Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu phi thuế quan với nước ngoài và giữa các tổ chức kinh tế trong Khu phi thuế quan với nhau được xem như việc trao đổi giữa nước ngoài với nước ngoài và không phải làm thủ tục hải quan. Các tổ chức kinh tế hoạt động trong Khu phi thuế quan được xuất khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu từ nước ngoài tất cả hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam không cấm xuất khẩu và nhập khẩu.

Đối với Khu cảng An Thới, cho phép tàu nước ngoài trực tiếp vào cảng lấy hàng, không phải làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với người, chỉ làm thủ tục đối với tàu tại phao số 0. 

3/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

a) Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu phi thuế quan;

b) Hàng hóa từ Khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài;

c) Hàng hóa từ Khu phi thuế quan xuất bán cho các khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất trong các khu chức năng thuộc phần còn lại của đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam;

d) Hàng hóa không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đưa vào Khu phi thuế quan.

 

4/ Hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ Việt nam đưa vào Khu phi thuế quan để xuất khẩu ra nước ngoài mà có qua sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp thành sản phẩm tại Khu phi thuế quan phải làm thủ tục xuất khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan, chỉ phải nộp thuế xuất khẩu đối với phần giá trị hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam cấu thành trong sản phẩm, còn phần giá trị gia tăng do quá trình sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp trong Khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu.

5/ Hàng hóa được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập vào các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong sản phẩm, hàng hóa đó, phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

Hàng hóa được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan nếu không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập vào các khu chức năng khác thuộc phần còn lại trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam được miễn làm thủ tục hải quan. 

6/ Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi thuế quan và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam và các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc đưa vào Khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. 

7/ Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi thuế quan hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

    8/ Nguyên liệu sản xuất, vật tư hàng hóa do các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong Khu phi thuế quan nhập từ nước ngoài nhưng không sử dụng hết và các thứ phẩm còn có giá trị thương mại được phép bán vào các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.