Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Chính sách về thuế

Xem với cỡ chữAA

Chính sách Ưu đãi về thuế nhập khẩu

(00:00 | 02/10/2013)

Chính sách Ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp theo pháp luật về thế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.