Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Chính sách về đất

Xem với cỡ chữAA

CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI

(00:00 | 04/10/2013)

CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI

CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI

 

1/ Về tiền thuê đất:

a) Đơn giá thuê đất: Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 50% đơn giá thuê đất do Chính phủ qui định nhưng tối thiểu bằng 0,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành và được ổn định trong 5 năm.

b) Miễn, giảm tiền thuê đất:

- Miễn mười một (11) năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

- Miễn mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

c) Được miễn đấu giá quyền sử dụng đất thuê.

2/ Quyền của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động du lịch, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Phú Quốc:

a) Được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên đảo của doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà xưởng và các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

b) Thuê hoặc mua nhà xưởng, kho bãi xây dựng trên đảo để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

c) Sử dụng có trả tiền đối với các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng trên đảo bao gồm: hệ thống đường giao thông, cảng biển, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và chất thải,… và các dịch vụ chung khác trên đảo theo hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng;

d) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác của pháp luật Việt Nam và theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

3/ Quyền của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng):

a) Ngoài những quyền được hưởng theo quy định của pháp luật Việt nam và các điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc gia nhập, các doanh nghiệp hoạt động trên đảo Phú Quốc được hưởng thêm các quyền sau:

- Sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, tiện ích công cộng và các dịch vụ phục vụ chung cho đảo như đường giao thông, bến cảng, sân bay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc theo giá thỏa thuận với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng trên đảo;

- Được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật.

b) Được Ban Quản lý cho thuê đất hoặc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo;

c) Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích sử dụng đất của dự án đã được đầu tư. Trong trường hợp có sự thay đổi về mục đích đầu tư ban đầu của dự án thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ thực hiện sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thu tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu tạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo do doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đầu tư theo hợp đồng ký kết với bên thuê;

đ) Xây dựng nhà xưởng, kho bãi trên đảo theo quy hoạch chi tiết để bán hoặc cho thuê;

e) Định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo theo thỏa thuận với ban Quản lý; định giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi và tiền dịch vụ

f) Được phép cho các tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có khả năng về tài chính và kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thuê, thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê được để cho thuê lại đất, gọi vốn đầu tư theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai.

g) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4/ Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng trên đảo Phú Quốc theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai . Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên đảo Phú Quốc. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài được mua nhà ở và được thuê đất ở lâu dài trên đảo Phú Quốc.