Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Chính sách về đất

Xem với cỡ chữAA

Chính sách ưu đãi về đất

(00:00 | 02/10/2013)

Chính sách ưu đãi về đất.

* Tiền thuê đất (trường hợp được nhà nước cho thuê đất): Được miễn 11 năm tiền thuê đất kể từ ngày dự án đi vào hoạt động (nếu dự án đầu tư không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư); Hoặc được miễn 15 năm (nếu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư); Hoặc được miễn trong suốt thời hạn hoạt động (nếu thuộc lĩnh vực xã hội hóa).

* Tiền sử dụng đất (trường hợp được nhà nước giao đất): Được giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp (nếu dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư); Hoặc được giảm 50% (nếu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư); Hoặc được miễn 100% (nếu dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và đối với lĩnh vực xã hội hóa).