Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Chính sách khác

Xem với cỡ chữAA

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC

(00:00 | 04/10/2013)

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC.

1/ Đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có khả năng thu hồi vốn, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định huy động đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT, phát hành trái phiếu công trình theo quy định của pháp luật.

2/ Cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh với nước ngoài, ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng khác (được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng), được mở chi nhánh trên đảo Phú Quốc để thực hiện các chức năng tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với hoạt động kinh tế trên đảo Phú Quốc theo quy định hiện hành.

3/ Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào đảo Phú Quốc được chấp thuận theo quy trình đăng ký cấp Giấy phép đầu tư. Các dự án đầu tư trong nước được xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành với các thủ tục đơn giản nhất.

4/ Xác định Phú Quốc là khu du lịch trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư kinh doanh du lịch tại Phú Quốc là dự án đầu tư vào khu du lịch quốc gia thuộc ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư (Danh mục A).

     5/ Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê đất cho các tổ chức và cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đảo Phú Quốc.