Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tình hình Kinh tế - Xã hội đảo Phú Quốc năm 2019.

(09:40 | 11/12/2019)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019


 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 27.197 tỷ đồng, tăng 12,05% so với cùng kỳ, vượt 2% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ở các khu vực I (nông – lâm nghiệp – thuỷ sản) tăng 9,08% so cùng kỳ, vượt 2,19% so với kế hoạch. Khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 12,69%, vượt 1,96% kế hoạch.

2. Thương mại - du lịch và dịch vụ

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 46.650 tỷ đồng, vượt 4,1% kế hoạch, tăng 19,76% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.146 tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 16.800 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ, vượt 1,8% kế hoạch. Tổng lượt khách ước đạt 2,85 triệu lượt người, vượt 5,5% kế hoạch, tăng 11,7% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế là 810.000 lượt người, đạt 100% kế hoạch, tăng 27,06% so năm 2018. Toàn huyện hiện có trên 626 cơ sở lưu trú với hơn 23.603 phòng.

3. Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.945 tỷ đồng, tăng 13,22% so với năm 2018, đạt 98,4% kế hoạch. Một số ngành tăng như: Mực khô tăng 18,06% so với cùng kỳ, mực ướp đông tăng 2,3% so với cùng kỳ, điện thương phẩm tăng 30,27%...

4. Về khai thác, nuôi trồng thủy sản

Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 4.052 tỷ đồng, tăng 10,23% so với năm 2018, vượt 3,67% so với kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước được 202.893 tấn, vượt 1,45% so kế hoạch, giảm 1,13% so với năm 2018. Trong đó, sản lượng khai thác 201.793 tấn, vượt 1,4% so kế hoạch, giảm 1,16% so với năm 2018; sản lượng nuôi trồng được 1.100 tấn, vượt 1% so với kế hoạch, tăng 6,1% so với năm 2018.

5. Về sản xuất nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 244 tỷ đồng, giảm 8,61% so với năm 2018, đạt 80,79% so với kế hoạch. Diện tích cây tiêu hiện có khoảng 390 ha, đạt 97,5% kế hoạch, không tăng không giảm so với năm 2018; Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 755 tấn, vượt 7,85% kế hoạch, tăng 1,34% so với cùng kỳ; trái cây các loại đạt 4.150 tấn, giảm 0,95% so với cùng kỳ; diện tích rau màu còn 105 ha, tăng 6,06% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển nhưng vẫn chưa đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường; hiện toàn huyện có khoảng 2.395 con bò, 5.672 con heo, 168.000 gia cầm.

6. Về quản lý và bảo vệ rừng

Được tập trung chỉ đạo; thành lập nhiều Đoàn kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng, đất rừng; tổ chức tuần tra kiểm soát 931 cuộc, có 3.922 lượt người tham dự; tổ chức di dời, di dời và huỷ bỏ nhiều cây trồng, vật kiến trúc trái phép ra khỏi rừng; Ban hành 69 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Đã tổ chức dập tắt 15 vụ cháy, tổng diện tích 14,6ha (chủ yếu là đồng cỏ xen lẫn tràm bông vàng, tràm nước tái sinh).

7. Về Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tập trung xử lý vướng mắc công tác bồi thường, giải toả và tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện; đã thực hiện một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Xét hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 08 dự án với 125 hộ. Xét duyệt nguồn gốc đất cho 06 dự án với 354 hộ; Xét tái định cư 05 dự án cho 112 hộ với 113 nền. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 60 hộ với 61 nền; Giao nền tái định cư cho 15 hộ với 15 nền. Tổng số nền cần bố trí trong thời gian tới là 738 nền. Chi trả bồi thường, hỗ trợ các phương án trong năm 2019 được 1.115 hộ với số tiền 376 tỷ đồng. Luỹ kế từ trước đến nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 12.012 hộ với số tiền 6.497 tỷ đồng.

8. Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội ước đạt 25.000 tỷ đồng, giảm 15,62% so với năm 2018, đạt 100% so kế hoạch. Trong đó, vốn nhà nước đạt 2.500 tỷ đồng, vốn của các dự án ngoài nhà nước đạt 22.500 tỷ đồng.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 1.371,83 tỷ đồng, đạt 97,09% so với kế hoạch, tăng 49,09% so cùng kỳ. Trong đó, vốn tỉnh khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát thực hiện 300,7 tỷ đồng, đạt 90,62% so kế hoạch; vốn huyện khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát thực hiện 1.071,13 tỷ đồng, đạt 99,07% so kế hoạch, tăng 72,92% so cùng kỳ.

9. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đến nay đã có 02 xã (Gành Dầu, Cửa Cạn) đạt 19 tiêu chí, 06 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; Thực hiện xong vụ trồng nấm thương phẩm lần thứ nhất, sản lượng thu hoạch được 750kg (đạt 15% cơ chất); Tổ chức nhiều lớp tập huấn, tọa đàm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện. Tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn; đến nay đã vận động xây dựng được 36 tuyến đường, với tổng chiều dài 10,707km/10km, tổng số tiền 16,31 tỷ (vốn đối ứng 10,4 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động và tài trợ), vượt 7,07% so với Nghị quyết năm 2019.

10. Về Giao thông vận tải

- Khối lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 13,58 triệu tấn, tăng 5,23% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách khoảng 15,49 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, đường bộ 7,73 triệu lượt người, tăng 11,7% so với cùng kỳ; đường biển 7,76 triệu lượt người, tăng 12,30% so với cùng kỳ; đường hàng không 3,6 triệu lượt người, tăng 13,47% so với cùng kỳ.

11. Về Tài chính

Thu ngân sách ước thực hiện 4.836 tỷ đồng, đạt 112,47% so với dự toán. Trong đó, do Cục thế thu 1.707 tỷ đồng; (số thu phân cấp huyện quản lý 3.129 tỷ đồng, đạt 120,67% dự toán huyện quản lý, tăng 14,49% so cùng kỳ (nếu loại trừ thuế XNK thì thu ngân sách được 2.669 tỷ đồng, đạt 102,93% dự toán). Chi ngân sách ước thực hiện là 2.373 tỷ đồng, đạt 152,51% so dự toán, tăng 24,61% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.726 tỷ đồng, đạt 192,10% so dự toán đầu năm, đạt 99,88% so dự toán điều chỉnh; chi thường xuyên là 647,19 tỷ đồng, đạt 98,40% so dự toán đầu năm, đạt 93,29% so dự toán điều chỉnh.

12. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng được tập trung, Tổ Kiểm tra 3399 của huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn. Đến nay, đã kiểm tra, phát hiện 308 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai (lấn, chiếm) với tổng diện tích 1.145.367,68m2, kết quả tổ chức thi hành quyết định xử lý và thực hiện thông báo di dời khôi phục tình trạng ban đầu của đất đã thu hồi đất thực địa diện tích 548.814,82m2, cụ thể như sau:

- Đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính 91 trường hợp vi phạm. Đã tổ chức thi hành đối với 16 trường hợp vi phạm với tổng diện tích 136.304,92m2; Còn lại 74 quyết định đang hoàn chỉnh thủ tục để cưỡng chế.

- Ban hành Thông báo yêu cầu tháo dỡ, khôi phục hiện trạng đối với 140 trường hợp với diện tích 969.472,44m2. Đã tổ chức thực hiện thông báo, thu hồi thực địa đối với 98 trường hợp, diện tích 416.229,18m2. Hiện tại còn 48/140 trường hợp đã ban hành Thông báo tiếp tục kiểm tra và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 189 thửa; giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 208 trường hợp. Ban hành 134 Quyết định giao đất tái định cư khu 73ha tại ấp Suối Lơn, xã Dương Tơ.

13. Về Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh” và triển khai kế hoạch thực hiện ngày vì môi trường Phú Quốc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người dân trong địa bàn thực hiện dọn vệ sinh vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng từ đó nâng cao dần ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh của từng người dân. Trong năm, tổng khối lượng rác thu gom là 54.608 tấn, tăng 7.898 tấn so cùng kỳ, tổng thu phí và lệ phí trên 22 tỷ đồng (tăng hơn 01 tỷ đồng so với năm 2018).

14. Công tác Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ cơn bão số 3, tình hình mưa lớn kéo dài cùng với thủy triều dâng cao đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ một số khu vực; tổng chiều dài đường bị ngập là 97km (đợt 1 là 34km, đợt 2 là 63km), với độ sâu nước ngập trung bình từ 0,6m, có nơi lên đến 2m, tổng số nhà bị tốc mái và sập là 37 căn, nhà ngập trong nước là 12.298 căn (đợt 1 là 3.874 căn, đợt 2 là 8.424 căn), nhiều tài sản bị hương hỏng. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 175,8 tỷ đồng (đợt 1 là 68,4 tỷ đồng, đợt 2 là 107,43 tỷ đồng). Đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức huyện và các xã, thị trấn; lực lượng Công an, Quân sự huyện, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xuống các khu vực bị ngập lụt để hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và vận động hỗ trợ cho người dân nên đến nay không bị thiệt hại về người và người dân đã trở lại ổn định cuộc sống. Xảy ra 02 ổ dịch bệnh dịch tả lơn Châu Phi, đã tiêu hủy 92 con Lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu phi (xã Hàm ninh, Gành Dầu).

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Về Công tác chính sách xã hội

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức họp mặt các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện nhân dịp các ngày lễ, tết với 4.539 suất quà, tổng giá trị là 2,25 tỷ đồng. Ban hành quyết định trợ cấp xã hội cho 115 người; bàn giao 06 căn nhà (đạt 120%) và sửa chữa 07 căn nhà tình nghĩa (đạt 140%). Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019 là 163 hộ, chiếm 0,38%, giảm 60 hộ; hộ cận nghèo 111 hộ, chiếm 0,326%, giảm 03 hộ so với năm 2018. Chi trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, mai táng phí, ưu đãi giáo dục, mua BHYT… với số tiền trên 16 tỷ đồng. Tiếp nhận và giải quyết hơn 1.374 hồ sơ đăng ký thất nghiệp; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.779 người lao động,vượt 25% so với kế hoạch.

2. Về công tác giáo dục

Công tác giáo dục được quan tâm thường xuyên. Cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, tiến hành rà soát thống kê số lượng phòng học xuống cấp và đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới. Đến nay toàn huyện có 36 trường học và 04 cở sở giáo dục (Trong đó có 08 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 04 trường trung học cơ sở, 09 trường nhiều cấp học, 03 trường THPT và 01 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên (ngoài ra còn có 05 trường và 25 nhóm lớp Mẫu giáo tư thục-dân lập). Năm học 2018-2019, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,32%; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,82%; Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đạt 90,52%. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp Mẫu giáo so với độ tuổi 1.565/2.581 đạt 60,6%; huy động học sinh cấp tiểu học ra học 6.299/6.300 học sinh, đạt 99,98% (trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%); cấp THCS huy động 195 lớp với 7.271 học sinh (tăng 04 lớp với 297 học sinh so với cùng kỳ). Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục duy trì việc chiêu sinh các lớp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề; tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông cho 1.642 học sinh lớp 8, kết quả đậu tốt nghiệp 1.578 học sinh, đạt 97,7%.

3. Về công tác y tế

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân được tăng cường. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia phòng ngừa dịch bệnh; tổ chức khám và điều trị cho 252.707 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 9.300 lượt; điều trị nội trú 16.575 lượt; bệnh sốt xuất huyết xảy ra 1.032 trường hợp, giảm 294 trường hợp. Thẩm định điều kiện vệ sinh ATTP 102 cơ sở. Kiểm tra vệ sinh ATTP 202 cơ sở, xử phạt  02 cơ sở với số tiền 18 triệu đồng.

4. Về Văn hoá - thông tin - thể thao

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước. Tổ chức thành công kỷ niệm 151 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, 46 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Quốc. Ban quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ khoảng 11.585 đoàn khách, có 241.811 lượt khách đến tham quan, trong đó có 61.350 lượt khách người nước ngoài. Nhà truyền thống tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh tại chỗ và lưu động với nhiều chủ đề phục vụ 3.000 người xem. Thư viện huyện phục vụ 540 lượt đọc giả.

5. Về Công tác dân tộc, tôn giáo

Công tác dân tộc, hoạt động của các tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 7 của BCH TW khóa IX của ban chấp hành TW về công tác dân tộc. Trong năm, tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chương trình dự án, chính sách dân tộc có hiệu quả. Tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi các cơ sở thờ tự, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Chôl – Chnăm – Thmây. Các cơ sở tín ngưỡng tổ chức nhiều cuộc lễ cúng thường niên hàng năm như: Đình thần xã Cửa Cạn, xã cửa Dương, Miếu Quan Thánh Đế xã Dương Tơ, Đình Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực, Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu,…có khoảng hơn 30.000 người dân đến dân hương tưởng niệm.

Trương Sĩ