Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

(08:46 | 10/03/2020)

Chiều ngày 5-3, chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (ảnh)

 

 

Theo báo cáo của Sở TTTT, năm 2019 theo xếp hạng của Bộ TTTT, đối chiếu với các nhiệm vụ được giao về xây dựng chính quyền điện tử đến nay tỉnh đã thực hiện đạt trên 95%. Về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Kiên Giang đứng thứ 32/63 (tăng 9 bậc) tỉnh, thành cả nước.


Trong năm 2019 đã hoàn thành việc kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh (MCĐT)  với Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành triển khai phần mềm MCĐT liên thông, tập trung từ tỉnh, huyện và xã (21 sở, ban, ngành tỉnh, 15/15 UBND cấp huyện, 145/145 UBND cấp xã). 100% Thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường mạng. Số lượt truy cập trên 500.000 lượt (tăng 300.000 lượt so với năm 2018).


Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án “Truyền thông tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025”; thành lập Fanpage trên mạng xã hội Facebook “Thông tin Kiên Giang” để tuyên truyền về hình ảnh của tỉnh...


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao những kết quả mà Sở TTTT đạt được trong năm 2019. Thành tích đó đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, đặc biệt là việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Đồng thời, Sở TTTT đã tập trung tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thông tin nhanh, nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống xã hội. Triển khai tốt việc hoàn thành được giai đoạn 1 Đề án xây dựng Đô thị thông minh cho Phú Quốc.


Về công tác thông tin cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu cần duy trì hệ thống thông tin cơ sở truyền thống để cung cấp thông tin cho tới người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo để làm sao cho mọi người dân được tiếp cận những thông tin chính thống của các cơ quan. Cùng với đó, Sở TTTT tham mưu tốt hơn nữa lĩnh vực thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Kiên Giang đến với bạn bè quốc tế nhằm thu hút du lịch.


Trong năm 2020, Sở TTTT cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính viễn thông mang lại lợi ích cho cả người dân và cơ quan nhà nước. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hạ tầng kỹ thuật viễn thông để ngầm hóa cáp viễn thông trong thời gian tới. Xử lý căn bản các loại rác viễn thông như sim rác, tin nhắn rác, thư rác… Triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và phổ cập dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới Internet, hệ thống mạng không dây wifi đến với các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. 


Đối với lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, xuất bản, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Sở TTTT phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác điều tra, nắm chắc dư luận xã hội. Quản lý, xử lý và phản bác kịp thời các thông tin sai trái, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội. Đặc biệt phải tập trung tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối với hệ thống báo chí của tỉnh.  Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn theo Nghị định 09 của Chính phủ và chấn chỉnh lĩnh vực phát ngôn.


Duy trì, đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến thông suốt từ tỉnh đến xã. Triển khai ứng dụng mạnh hội nghị không giấy trong các cuộc họp. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, đảm bảo an toàn không gian mạng của tỉnh./.

Theo https://kiengiang.gov.vn/