Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Phú Quốc 6 tháng đầu năm 2020.

(15:00 | 14/07/2020)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN PHÚ QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

 

 1. Về Kinh tế

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đó dẫn đến tình hình kinh tế giảm mạnh; đa số các ngành đều giảm so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất giảm 38,8% so cùng kỳ và đạt 32,78% so kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp giảm 24,96%; lâm nghiệp giảm 81,25%; thuỷ sản giảm 2,67%; công nghiệp giảm 31,78%; Xây dựng giảm 48,25%. Tổng vốn đầu tư XDCB trên toàn xã hội đạt 10.768 tỷ đồng, giảm 53,79% so cùng kỳ.

- Thương mại - du lịch và dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng 18.268 tỷ đồng, đạt 36,54% so với kế hoạch, giảm 29,19% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.254 tỷ đồng, giảm 21,94% so cùng kỳ. Thu hút được 413,68 ngàn khách, đạt 15,32% so kế hoạch, giảm 71,95% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 154.953 khách, đạt 19,13% so kế hoạch, giảm 65,88% so với cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp, ước giá trị sản xuất đạt 1.709 tỷ đồng, đạt 24,12% kế hoạch, giảm 31,78% so cùng kỳ. Hầu hết tất cả các ngành đều giảm so với cùng kỳ...

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản, ước giá trị sản xuất thủy sản được 22.077 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, giảm 2,67% so cùng kỳ. Ước tổng sản lượng thủy sản được 105.458 tấn, đạt 51,44% so kế hoạch, tăng 3,61% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 105.025 tấn, đạt 51,56% so kế hoạch, tăng 3,64% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 433 tấn, đạt 33,31% so với kế hoạch, giảm 2,48% so với cùng kỳ.

- Sản xuất nông nghiệp, ước giá trị sản xuất nông nghiệp được 92 tỷ đồng, đạt 47,82% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 675 tấn, vượt 0,75% kế hoạch, giảm 10,6% so với cùng kỳ; diện tích tiêu hiện có 390ha, không tăng không giảm so với cùng kỳ. Chăn nuôi được duy trì và phát triển ổn định. Trái cây các loại đạt 1.805 tấn, giảm 8,42% so với cùng kỳ.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình giao thông vận tải bị ảnh hưởng rất lớn, ước khối lượng vận chuyển hàng hoá được 5,37 triệu tấn, giảm 27,14% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách được 4,9 triệu lượt, giảm 37,13% so cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 2,61 triệu lượt, giảm 33,83% so cùng kỳ; đường biển đạt 2,29 triệu lượt, giảm 40,52% so cùng kỳ; đường hàng không đạt 1,19 triệu lượt, giảm 39,65% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách: Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, tổng thu ngân sách trong 6 tháng được 3.391,131 tỷ đồng, đạt 76,03% dự toán (nếu loại trừ thuế xuất nhập khẩu thì thu 2.100,895 tỷ đồng, đạt 85,24% dự toán). Trong đó, do Cục thế thu 1.142,123 tỷ đồng; số thu phân cấp huyện quản lý 2.249,008 tỷ đồng, đạt 91,42% dự toán huyện quản lý, tăng 28,65% so cùng kỳ (thu tiền sử dụng đất, thuê đất 1.635,694 tỷ đồng). Chi ngân sách thực hiện 793,432 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên 194,471 tỷ đồng, chi trợ cấp ngân sách xã 26,873 tỷ đồng, chi thực hiện cải cách tiền lương 70,485 tỷ đồng.

- Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tổ chức tuần tra, truy quét 480 cuộc, có 2.148 lượt người tham gia, di dời và huỷ bỏ nhiều nhà tạm, cây trồng trái phép ra khỏi rừng,... Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 61 vụ với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng. Trong 6 tháng đã tổ chức dập tắt 32 vụ cháy, tổng diện tích 404,353m2 (chủ yếu là đồng cỏ xen lẫn tràm bông vàng, tràm nước tái sinh, cây bụi).

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổ kiểm tra xử lý vi phạm theo QĐ 3399 tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn xử lý các vụ vi phạm theo Kế hoạch thường niên và kế hoạch cao điểm thực hiện trong 30 ngày để tập trung truy quét xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, khoáng sản và đất rừng. Ban hành 10 Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 195 triệu đồng; 11 Quyết định kiểm đếm bắt buộc (đã hoàn thành 05 Quyết định), 25 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, 15 Quyết định vận động cưỡng chế thu hồi đất (vận động thành công 04 trường hợp). Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 104 thửa; Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 72 thửa. Ngăn chặn xử lý 102 vụ, 116 đối tượng khai thác khoáng sản không có giấy phép.

- Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư: Phê duyệt phương án bổ sung 13 dự án; Xét nguồn gốc đất cho 05 dự án với 91 hộ; Xét chuyển đổi nghề và ổn định đời sống cho 03 dự án với 36 hộ. Trong 6 tháng đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 768 hộ với số tiền 549,2 tỷ đồng.

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, ước khối lượng hoàn thành 490,811 tỷ đồng; giá trị cấp phát 482,385 tỷ đồng, đạt 55,53% so kế hoạch. Trong đó:

+ Chi theo Kế hoạch vốn XDCB năm 2020

Vốn tỉnh phân cấp ước khối lượng hoàn thành 33,996 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 31,760 tỷ đồng, đạt 22,19% so với kế hoạch, tăng 14,26% so với cùng kỳ. Vốn huyện khối lượng hoàn thành 422,343 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 416,186 tỷ đồng, đạt 68,10% so kế hoạch, tăng 174,02% so cùng kỳ.

+ Chi theo nguồn vốn được phép kéo dài năm 2019 chuyển sang năm 2020:

Chi khối lượng hoàn thành 34,472 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 34,438 tỷ đồng, đạt 30,10% so kế hoạch. Trong đó:

Vốn tỉnh khối lượng hoàn thành 14,523 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 14,489 tỷ đồng. Vốn huyện khối lượng hoàn thành 19,949 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 19,949 tỷ đồng.

- Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục theo dõi tiến độ các điểm trình diễn mô hình ứng dụng năm 2019 chuyển qua; Chỉ đạo xã hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận xã nông thôn mới; Đến nay có 02 xã (Cửa Cạn, Gành Dầu) đạt 19 tiêu chí, 03 xã (Cửa Dương, Bãi Thơm, Hàm Ninh) đạt 15-18 tiêu chí, 03 xã (Dương Tơ, Hòn Thơm, Thổ Châu) đạt 10-14 tiêu chí. Đồng thời vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn, đến nay đã vận động xây dựng được 0,55km/12km, tổng số tiền 993 triệu đồng (vốn đối ứng 695 triệu đồng, còn lại nguồn vận động và tài trợ), đạt 4,58% so với kế hoạch.

2. Về văn hóa – xã hội

- Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tổ chức nhiều đoàn thăm và tăng quà cho các đối tượng nhân dịp Lễ, Tết với 2.795 suất quà với tổng số tiền trên 1.454.900.000 đồng. Ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho 102 người và mai táng phí cho 45 người; Chi mai tang phí, trợ cấp cho các đối tương chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, chi hỗ trợ miễn giảm học phí cho sinh viên, chi hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ Covid-19,… với số tiền trên 12 tỷ đồng. Tổ chức điều tra, khảo sát mức độ ảnh hưởng đến Doanh nghiệp và Người lao động, kết quả  tổng số doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là 62 doanh nghiệp và 13.932 lao động. Trong đó, số chấm dứt hợp đồng lao động là 1.525; số tạm ngưng việc là 1.735. Tiếp nhận và giải quyết 1.286 hồ sơ đăng ký thất nghiệp và giới thiệu, giải quyết việc làm cho 1.072 lao động.

 - Công tác Giáo dục và đào tạo được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Năm học 2019-2020, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,68%. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp Mẫu giáo so với độ tuổi 2.028/2.923 đạt 69,38%; huy động học sinh cấp tiểu học ra học 11.413/11.423 học sinh, đạt 99,91% (trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%); cấp THCS huy động 202 lớp với 7.772 học sinh (tăng 07 lớp với 382 học sinh so với cùng kỳ). Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục chiêu sinh và khai giảng các lớp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề.

- Về y tế, thực hiện khá tốt công tác phòng chống dich bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, qua đó đã phòng chống được dịch covid-19 và đến nay chưa có trường hợp nào nhiễm virus Corona. Tổ chức khám, điều trị cho 102.806 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 2.481 lượt; Điều trị nội trú 7.826 lượt; Bệnh sốt xuất huyết xảy ra 173 trường hợp (giảm 262 trường hợp). Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để các dịch bệnh bùng phát.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, quần chúng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh về hạn chế tổ chức các Lễ hội đông người trong mùa dịch nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với quy mô nhỏ và không tập trung đông người nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của người dân. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và tiếp tục tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức như: Loa phát tranh, áp phích, tranh cổ động,...Ban quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ 5.971 đoàn khách, có 24.621 lượt khách đến tham quan, trong đó có 12.983 lượt khách người nước ngoài.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được được tập trung chỉ đạo; triển khai kế hoạch thực hiện ngày vì môi trường Phú Quốc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người dân trong địa bàn thực hiện dọn vệ sinh vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng từ đó nâng cao dần ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh của từng người dân; hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động hàng ngày. Huy động hơn 7.000 người tham gia, thu gom 75 tấn rác và trồng 500 cây xanh. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quét ­dọn mặt đường. Tổng khối lượng rác thu gom trong 6 tháng là 28.159 tấn (tăng 1.230 tấn), thu phí với tổng số tiền trên 09 tỷ đồng. Bổ sung số liệu 6 tháng ngày vì môi trường phú quốc.

 

Trương Sĩ