Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn triển khai thực hiện Đề án: “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016”.

(00:00 | 23/07/2014)

Sáng ngày 18/07/2014, UBND huyện Phú Quốc phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện  tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án: “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016”.

 

 Nội dung tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý, tổ chức thực hiện Đề án và nghiệp vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Đồng thời thông qua một số văn bản pháp luật có liên quan đến cư dân biên giới và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ Quốc.

Trương Sĩ