Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Huyện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2109.

(13:57 | 04/11/2019)

Chiều ngày 1/11/2019, UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2109, nhằm báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Ông Mai Văn Huỳnh chủ trì (ảnh).

 

 

Theo báo cáo trong tháng 10/2019, kinh tế tiếp tục giữ được mức tăng trưởng tốt, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao so kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa (vượt 13,28% so kế hoạch, tăng 7,74% so cùng kỳ), khách du lịch tăng 25% so cùng kỳ (khách quốc tế tăng 125% so cùng kỳ), vận chuyển hành khách tăng 10,62% so cùng kỳ. Công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được tập trung. Công tác vệ sinh môi trường nhất là việc thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” trên địa bàn huyện được thực hiện khá tốt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và các lĩnh vực văn hóa – xã hội khác được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, tình hình ANTT, ATXH được đảm bảo.

 Tuy nhiên, một vài chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch như Sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy sản, Xây dựng cơ bản…; Bệnh sốt xuất huyết vẫn còn xảy ra. Tình hình vi phạm về đất đai, xây dựng tuy đã được tập trung xử lý nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Phạm pháp hình sự, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra, chưa được xử lý triệt để.

Trương Sĩ